Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Jenis, Materi Muatan dan Asas Peraturan di Gampong Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018

Jenis, Materi Muatan dan Asas Peraturan di Gampong  Menurut Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018

BAB XII
PERATURAN DI GAMPONG
Bagian Kesatu
Jenis, Materi Muatan dan Asas
Pasal 153

Jenis, Materi Muatan dan Asas Peraturan di Gampong sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 153 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Gampong meliputi :

a. Qanun Gampong;

b. Peraturan Bersama Keuchik; dan

c. Peraturan Keuchik.

(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Gampong dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

(3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerjasama Gampong.

(4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Qanun Gampong, peraturan bersama keuchik dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang bersifat pengaturan.

Pasal 154

Peraturan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), dilarang bertentangan dengan syari’at Islam, kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
Pasal 155

Peraturan di Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi :

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan;

h. tidak berlaku surut.