Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Latar Belakang Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan


BAB II
Latar Belakang Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan


A.    Latar Belakang Internal

Latar belakang internal adalah latar belakang yang didalamnya meliputi: latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karya yang dihasilkan, dan karir yang dicapai.
1.     Latar Belakang Keluarga

Abdullah Nasih Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 di Daerah Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halb, Syria. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia.[1]
Ayahnya Syeikh Said Ulwan adalah seorang yang dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Selain dari menyampaikan risalah Islam di seluruh pelusuk Madinah Halb, beliau juga menjadi tumpuan untuk mengubat pelbagai penyakit dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat pesakit, lidahnya sentiasa membaca al Quran dan menyebut nama Allah.
Syeikh Said Ulwan sentiasa mendoakan semoga anak-anaknya lahir sebagai seorang ulama ‘murabbi’ yang dapat memandu masyarakat. Allah memperkenankan doa beliau dengan lahirnya Abdullah Nasih Ulwan sebagai ulama (‘murabbi’) pendidik rohani dan jasmani yang disegani di abad ini.
2.     Latar Belakang Pendidikan

Dr Abdullah Nasih Ulwan mendapat pendidikan peringkat rendah (ibtidaei) di Bandar Halib. Setelah berusia 15 tahun, Syeikh Said Ulwan menghantar beliau ke Madrasah Agama untuk mempelajari ilmu agama dengan cara yang lebih luas. Ketika itu, beliau sudah menghafal al Quran dan sudah mampu menguasai ilmu bahasa arab dengan baik.[2]
Semasa di madrasah, beliau menerima asuhan dari guru-guru yang mursyid. Beliau sangat mengkagumi Syeikh Raghib al Tabhakh, seorang ulama hadis di Bandar Halb. Beliau sangat cemerlang dalam pelajaran dan sentiasa menjadi tumpuan rujukan rakan-rakan di madrasah, beliau juga seorang yang aktif dalam persatuan dengan berkebolehan berpidato dan mengetuai skuad penerbitan yang bertanggungjawab menerbitkan sebaran ilmiah kepada masyarakat sekitar.
Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat berani pada kebenaran serta mempunyai kemahiran dalam pergaulan dan dakwah. Semasa usia remaja beliau sudah terkesan dengan bacaan tulisan ulama-ulama sanjungan di waktu itu seperti Dr. Syeikh Mustafa al Sibaei.
Pada tahun 1949 beliau memperolehi sijil menengah agama yang melayakkan beliau melanjutkan pelajaran di salah sebuah pusat pengajian di Mesir dalam bidang Syariah Islamiah.
Abdullah Nasih Ulwan memasuki Universiti al Azhar pada tahun berikutnya dan memperolehi ijazah pertama dalam Fakultas Usuluddin pada tahun 1952, seterusnya beliau memperolehi takhassus pendidikan dan tarbiah pada tahun 1954. Semasa berada di Mesir beliau banyak menghadiri Majlis perbincangan ulama-ulama dan mendekati gerakan Islam.
 Abdullah Nasih Ulwan memperolehi Ijazah Kedortoran dari Universiti al Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan tesis yang bertajuk “feqh Dakwah wa al Daeiah”.
3.     Karya Yang di Hasilkan

Abdullah Nasih Ulwan sangat gemar kepada penulisan, kertas dan pena sentiasa bersama walau di mana beliau berada. Walaupun sibuk dengan kuliah, nadwah dan syarahan, beliau tetap memperuntukan masa untuk penulisan. Beliau telah menghasilkan hampir lima puluh buah kitab yang membincangkan pelbagai tajuk.
Di antara kitab karangan beliau yang masyhur ialah:  1).Pendidikan anak-anak di dalam Islam (2 jilid).1 dan 2. Hukum zakat menurut empat mazhab, 3).Madrasah Duat, 4).Takaful Ijtimaei dalam Islam, 4).Insurans Menurut pandangan Islam, 5).Pemuda Islam dalam menghadapi serangan musuh, 6).Menolak keraguan yang didatangkan musuh.[3]

Beliau juga banyak menulis kitab mengenai tarbiah Islamiah, kitabnya yang berkaiatan dengan tarbiah Islamiah sangat menyentuh jiwa pembaca. Ini kerana tulisan yang terbit dari hati, insyaallah akan jatuh ke hati. Di antaranya ialah: 1).Kepada Pewaris Anbiya, 2).Thaqafah Daeiah, 3).Ruhaniah Daeiah 4).Kisah Hidayah (2 jilid) 5).Sifat Jiwa dan diri Daei.
Beliau telah meninggalkan sebanyak 43 karangan untuk umat Islam. Menerima Rawatan dan Tekun Menulis Dalam Keadaan Sakit
Setelah pulang dari menghadiri Nadwah di Pakistan, beliau telah mengadu sakit di bahagian dada kepada salah seorang doktor perubatan di Universiti Malik Abdul Aziz. Doktor telah mengesahkan beliau mengalami penyakit di bahagian hati dan paru-paru. Beliau dimasukkan ke Hospital untuk mendapat rawatan pakar. Beliau mendapat rawatan dalam masa yang agak lama di hospital ini. Beliau meminta izin untuk keluar dari hospital bagi menunaikan temu janji yang terpaksa dibatalkan semasa berada di hospital. Walaupun dalam keadaan sakit, tugas menyampaikan risalah Islam tetap diteruskan dengan bertenaga. Kesakitan pada paru-paru dan hati tidak menghalang beliau dari terus aktif menyampaikan kuliah di Universiti dan majlis-majlis nadwah dan seminar. Melupai kesakitan yang dialami demi islam tercinta.[4]
Beliau dimasukkan kali kedua ke hospital yang sama setelah kesakitan yang dialaminya semakin kronik. Semasa dirawat di hospital beliau banyak menulis bahan ilmiah sebagai ganti memberi kuliah di luar di samping minat membaca kitab-kitab tetap diteruskan.
Pakar-pakar perubatan dan sahabat handai menasihati beliau supaya berhenti membaca dan menulis kerana ianya akan menjejaskan rawatan dan menambahkan kesakitan yang dialami, tetapi Abdullah Nashih Ulwan hanya tersenyum dan berterima kasih atas keprihatinan mereka serta menyatakan, selagi tangan, mata dan nadinya masih berdenyut selagi itulah sumbangan kepada dakwah Islamiah wajib diteruskan. Selagi tangannya mampu memegang pena selagi itulah beliau akan terus menulis. Sehinggalah pada keadaan beliau tidak dapat bangun, beliau meletakkan bantal di atas perut untuk menulis dan membaca. Keadaan ini berterusan sehinggalah beliau bertemu Allah.
4.     Karir Yang di capai

Abdullah Nashih Ulwan memulakan khidmat sepenuh masa sebagai pendakwah setelah pulang dari al Azhar. Beliau telah dilantik sebagai guru sebuah Kolej di Bandar Halb. Beliaulah orang yang pertama memperkenalkan mata pelajaran Tarbiah Islamiah sebagai mata pelajaran asas dalam sukatan pembelajaran di Kolej berkenaan. Seterusnya mata pelajaran Tarbiah Islamiah ini menjadi matapelajaran teras yang wajib diambil oleh penuntut-penuntut menengah di seluruh Syria.
Beliau telah meletakkan matlamat perguruan sebagai senjata tarbiah yang sangat berkesan dalam mendidik generasi negara akan datang. Prinsip yang digunapakai ialah guru sebagai ibubapa kepada pelajar, mendidik mereka seperti mendidik anak-anak sendiri. Beliau telah meletakkan matlamat yang sangat tinggi dalam pendidikan, iaitu membawa dan membimbing pelajar ke arah mencintai Islam dan beramal dengannya serta sanggup melakukan apa sahaja untuk memenangkan Islam.
Semasa menjadi guru di kolej berkenaan, Abdullah Nashih Ulwan telah menerima pelbagai jemputan menyampaikan kuliah dan syarahan di merata tempat, di samping menjadi pensyarah jemputan di beberapa buah Universiti di Syria.[5] Tidak pernah mengenal penat dan letih untuk menyebarkan risalah Allah. Sepenuh masanya diberikan untuk dakwah Islamiah. Masjid-masjid di Daerah Halb sentiasa melimpah dengan orang ramai yang datang untuk mendengar kuliahnya, di mana sahaja beliau pergi menyampaikan ceramah dan kuliah pasti dibanjiri ribuan manusia. Masyarakat yang dahagakan ilmu pengetahun dan tarbiah Islamiah akan menjadikan beliau sebagai tempat rujukan.
Abdullah Nashih Ulwan turut berjuang menghapuskan fahaman jahiliyyah dalam pemikiran masyarakat dengan suluhan cahaya hidayah rabbani. Beliau telah menggunakan Masjid Umar bin Abd Aziz sebagai markaz tarbiah generasi pemuda di Syria. Kuliah yang disampaikan di masjid ini ialah Feqh, Tafsir dan Sirah. Di samping memberi kuliah pengajian, Abdullah Nasih Ulwan telah mendidik pemuda-pemuda dengan kemahiran pidato dan penulisan serta kemahiran uslub berdakwah.[6]
Hasil daripada tarbiah ini, lahirlah ratusan generasi muda yang berakhlak mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiah di Syria. Walaupun sibuk dengan tugas menyampaikan risalah Islam di merata tempat, Abdullah Nashih Ulwan juga sangat dikenali di kalangan masyarakat tempatan sebagai seorang yang berbudi luhur. Menjalinkan hubungan baik sesama anggota masyarakat dan sentiasa menjalankan khidmat masyarakat apabila diperlukan. Beliau juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama-ulama Syria serta menganggotai Majlis Ulama Syria. Beliau sangat dihormati di kalangan mereka.

B.    Latar Belakang Eksternal

Latar belakang eksternal adalah latar belakang dari luar yang meliputi: kondisi social politi, kondisi sosial intelektual, dan tokoh - tokoh yang mempengaruhinya.
1.     Kondisi Sosial Politik

Dalam sejarah Islam maka terdapat 5 (lima) tahap pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan Islam. Pertama, pendidikan masa Rasulullah SAW (571-632 H). Kedua, masa Khulafaur Rasyidin (632-611 M). Ketiga masa Bani Umayyah di Damsyik (661-750 M). Keempat masa kekuasaan Abbsiyah di Bagdad (750-1250 M ) dan Kelima pada masa jatuhnya kekuasaan Khalifah di Bagdad (1250 - sekarang).
Dari kelima pase tersebut Az-Zarnuji hidup seekitar abad 12 (591-640 H/ 195-1243 M), yaitu pada masa/priode ke empat dari pada pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Dalam catatan sejarah priode ini adalah priode kejayaan dan keeamasan peradaban Islam pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya. Pada masa ini pendidikan Islam berkembang begitu pesat yang ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, diantaranya lembaga pendidikan tersesebut adalah Nizham Al-Mulk (457 H/106 M), madrasah An-Nuriyah al-Kubra yang didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zanki pada tahun 563 H/1167 M di Damaskus, Madrasah Al-Mustansiriyah yang didrikan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mustansir Billah di Bagdad tahun 631 H/ 1234 M, dan sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas yang mencukupi pada masanya. Dengan demikian dapat ketahui bahwa Az-Zarnuji hidup dalam lingkungan yang memang bernuasa pendidikan yang mencukupi untuk membuat ia seoarang tokoh pendidikan sepanjang sejarah.
2.     Kondisi Sosial Intelektual

Para ulama yang dikategorikan sebagai tokoh pendidikan yang hidup sebelum Abdullah Nashih Ulwan banyak jumlahnya. Mereka banyak sumbangannya dalam pengembangan pemikiran pendidikan Islam Diantara mereka ada yang menulis buku-buku dan risalah-risalah khusus mengenai pendidikan.
Muhammad Ibnu Abd al-Salam Ibnu Sahnun al-Tanawukhi al-Qirawani (202-256H/802-856M) menulis buku Adab al-Mu’allimin. Itu adalah buku himpunan dari catatan ayahnya, ukurannya kecil dan hanya terdiri dari halaman. Buku tertua dalam masalah pendidikan yang sampai ke zaman ini. Di dalamnya membahas masalah dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, jugamembahas masalah kewajiban bagi seorang guru dan murid.
Setelah berjalan satu abad lamanya yaitu pada abad keempat hijriyah (abad 10 Masehi), barulah muncul beberapa tokoh pendidikan diantaranya Ali Ibnu Muhammad Ibnu Khalaf al-Qabisi (324-403H/936-1012M), Abu al-Hasan Ali al-Mawardy al-Bashry (364-450H/974-1058M), Yusuf Ibn Abdullah Ibnu Abd al-Bar al-Qurthuby (368-463H/968-1063M), Husain Ibnu Abdullah Ibn Hasan Ibnu Ali Ibn Sina (370-428H/980-1037M), Ibn Miskawaih (372- 421H/982-1039M).
Al-Qabisi menulis al-Risalah al-Mufasholah li Ahwal al-Muta’alimin wa Ahkam al-Mu’allimin wa al-Muta’alimin. Kitab tersebut terdiri atas tiga juz. Di dalam penyusunan kitab tersebut, al-Qabisi sangat terpengaruh oleh Muhammad Ibnu Sahnun. Al-Qabisi menerangkan tentang pentingnya pengajaran dan tanggungjawab pengarahan khususnya untuk periode pertama (anak-anak). Al-Qabisi memaparkan juga tentang pengajaran untuk anakanak putri dan mencukupkan pengajaran untuk mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagaimana membicarakan tentang hukuman dan hubungan antara para guru dan murid, tidak ketinggalan pula membahas masalah kewajiban bagi para guru dan kurikulum pelajaran.
Al-Mawardy al-Bashry (364-450H/974-1058M) salah seorang Qadhi Bagdad yang paling ulung menulis buku yang berkaitan dengan pendidikan Adab al-Dunya wa al-Din.
Ibnu abd al-Bar al-Qurthuby (368-463H/968-1063M) seorang ahli hadis menulis yang berkaitan dengan pendidikan Jami’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhlihi wa Ma Yanbaghi fi Riwayatihi wa Hamlihi. Kitab yang terdiri dua juz ini membahas masalah pentingnya pengajaran dan kedudukannya dalam Islam. Ia membahas tentang pengajaran di masa kecil dan urgensinya, sebagaimana membahas tentang perjalanan dalam mencari ilmu, dan menjelaskan tentang metode pengajaran yang paling baik, kewajiban guru, etikanya dan hakhaknya serta kewajiban murid terhadap gurunya. Semua itu didukung dengan dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis, Atsar dan kisah-kisah para ulama besar, disamping mengambil kesimpulan dan memberikan solusinya.
Ibn Sina (370-428H/980-1037M) seorang ahli filsafat yang banyak memberikan saham dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam, yang amat berharga sekali dan tidak kecil pengaruhnya terhadap pendidikan Islam dewasa ini. Ibn Sina tidak menulis buku khusus masalah pendidikan, akan tetapi pemikiran filsafatnya tentang konsep pendidikan tersebar di berbagai karyanya yang tidak kurang dari 200 buah. Diantaranya al-Qanun fi al-Tibb, al-Isyarah wa al-Tanbihat, ‘Uyun al-Hikmah.
Ibn Miskawaih (372-421H/982-1039M), seorang Majusi yang masuk Islam, seorang ahli ilmu sastra, filsafat, kimia, kedokteran dan sejarah. Banyak buku yang ia tulis, diantaranya yang berkaitan dengan pendidikan adalah Tahdzieb al-Akhlaq.
Pada abad ke-lima hijriyah (abad 11 M) muncul seorang ulama tasawuf, Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali (450-505H/1058-1111M). yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Karyanya yang menyangkut masalah pendidikan adalah Ihya al-‘Ulum al-Din , Fatih al-‘Ulum, dan Ayyuha al-Walad.
Pada abad ke-enam hijriyah (abad 11 M), muncul Burhanuddin (w.591 H/1191M) dan al-Sam’any (W.592H/1192M). Al-Zarnujy menulis buku Ta’lim al-muta’allim; Thariq al-Ta’allum, sebuah risalah yang bernilai tinggi, yang membahas masalah arti ilmu dan fiqih, niat dalam mencari ilmu, memilih ilmu yang bermanfaat, belajar dari para guru yang mulia, sebagaimana membicarakan tentang menghormati ilmu dan ulama, cara mengambil manfaat, pentingnya takwa dan wara’ dalam mencari ilmu, juga membahas masalah hal-hal yang menimbulkan mudah hafal dan mudah lupa
Al-Sam’any (W.592H/1192M) menulis kitab yang berjudul Siyasah al- Shibyan wa Tadbiruhum dan Adab al-Imla’ wa al-Istimla’.
Pada abad ke-tujuh hijriyah (abad 13 M) al-Qadhi Badruddin Ibrahim Ibnu Sa’ad Ibn Jama’ah (639-733H/1239-1333M) menulis kitab dengan judul Tadzkirah al-Sami’ wa al-Mutakallim fi adab al-‘Alim wa al-Muta’allim. Sebuah kitab yang paling lengkap tentang kewajiban guru dan etikanya, kewajiban murid dan etikanya, dan hubungan antara keduanya, Ilmu yang mulai dipelajari bagi seorang murid serta etika di asrama.
Pada ahir abad ke-tujuh hijriyah, yaitu tahun 691 hijriyah (abad 13 M), Ibn Qayyim lahir dan setelah menjadi ulama yang saat itu sudah masuk pada abad ke-delapan hijriyah (abad 14 M) mulai banyak menulis kitab di berbagai disiplin ilmu, secara keseluruhan menurut Abu Zaid karya tulis Ibn Qayyim berjumlah 96 kitab bahkan Hasan Ibn Ali al-Hijazy mendata karya Ibn Qayyim 97 buah. Usianya 60 tahun (691–751 H/1291-1351 M). Karyanya yang berkaitan dengan pendidikan diantaranya adalah Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud (Hadiah kasihsayang dengan hukum-hukum untuk anak yang baru lahir), ditulis sebagai hadiah dari sang ayah, Ibnu Qayyim untuk putranya, Burhanuddin yang baru dikarunia anak.
Sebuah kitab yang dapat dijadikan pedoman bagi orang tua yang peduli pendidikan dan hukum, karena di dalamnya dibahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir, dari masalah Aqiqah, potong rambut, memberi nama sampai mendidiknya. Sebuah kitab yang membahas tentang perjalanan anak manusia sejak masih berbentuk Nuthfah sampai masuknya surga atau neraka. Ibn Qayyim membagi pembahasannya menjadi 17 bab, dan mengkhususkan masalah pendidikan pada bab 15 dan 16. Dengan memberi judul pada bab 15: Wujub Ta’dib al-Aulad wa Ta’limihim wa al- ‘Adl Bainahum (Wajib mendidik anak dan mengajarinya, serta bersikap adil terhadapnya). Pada bab 16: Fusul Nafi’ah fi Tarbiyah al-Aulad (Hal-hal yang bermanfa’at dalam pendidikan anak).
Karyanya yang lain, Miftah Dar al-Sa’adah wa Mansyur Wilayah al- ‘Ilmi wa al-Iradah (Kunci Rumah kebahagiaan dan Penyebaran wilayah Ilmu dan kehendak) terdiri dua juz. Di dalam juz satu (2004, Dar al-Hadis, Kairo, Mesir) membahas masalah ilmu dari halaman 61 – 239 (178 halaman). Ibn Qayyim menjelaskan panjang lebar tentang ilmu dan kehendak serta kedudukannya, ilmu dan keutamaannya serta kebutuhan manusia akan ilmu dan menjadi tanda kesempurnaanya, ilmu lebih utama dari harta, pembawa ilmu adalah orang-orang yang adil.
Kitabnya Fadhl al-‘Ilm wa Ahlihi (Keutamaan ilmu dan Para Ulama) pembahasannya berkisar masalah ilmu dan keutamaannya yang didasari dengan 200 dalil. Bukunya al-Thib al-Nabawi (Pengobatan cara Nabi), sebagai pedoman pendidikan jasmani karena membicarakan masalah kesehatan dan masalah seksual. Al-Furusiyah (Pacuan Kuda) merupakan buku pendidikan jasmani karena membahas masalah olahraga. Bukunya Madarij al-Salikin (Tahapan Para Pejalan) merupakan buku pendidikan rohani karena pembahasannya masalah pendidikan iman, akhlak dan kehendak.
Raudhah al-Muhibbin (Taman Pecinta) sebuah buku pendidikan remaja karena pembahasannya masalah cinta yang sedang melanda anak muda. Dan banyak bertebaran dalam karya-karyanya kajian tentang masalah pendidikan dengan tidak spesifik. Hal ini sebagai bukti perhatian yang sangat tinggi terhadap pendidikan.
3.     Tokoh Yang Mempengaruhinya

Adapun tokoh – tokoh yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
1)     Dr. Muhammad Walid
2)     Asy-Syahid Abdul Qadir `Audah, Sayyid Qutb
3)     Al-Ustaz Abdul Badi' Shaqar (Rahimahumullah Jami'an).
4)     Dr. Syeikh Mustafa al Sibaei.[7]
C.    Metode ( Corak  ) Berfikir Abdullah Nashih Ulwan

Pemikiran dapat dianalisis dan dirumuskan batasan-batasannya kedalam beberapa kategori”. Salah satu contoh ia mencoba merumuskan batasan tentang pemikiran tradisional dalam islam yaitu suatu pemikiran keislaman yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran ulama fiqh (hukum islam), hadits, tafsir dan tauhid yang hidup antara abad ketujuh hingga abad ketiga belas. Sedangkan yang disebut dengan pemikiran islam modern bahwa jaran-ajaran islam harus diterjemahkan secara rasional sehingga mampu membangun dan bersaing dengan peradaban modern. Dengan kata lain berusaha menghadirkan Islam dalam bentuk yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Kategori diatas sering tercermin kedalam pribadi seorang tokoh pemikir. Kemudian bagaimana seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang yang berfikiran tradisional atau modern, maka dapat dilihat dari hsil perenungan tentang keislaman.
Anak memerlukan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak. Jika anak memiliki prestasi, ia perlu dipuji dan diberikan hadiah untuk memotivasi agar prestasinya lebih meningkat. Motivasi itu diharapkan dapat memberi peran yang besar dalam jiwa anak dan juga terhadap kemajuan gerakannya yang positif, membangun potensi-potensi dan kecondongan yang dimiliki anak. Jika anak melakukan kesalahan, pemberian pelajaran menjadi suatu yang luas dan sangsi-sangsi itu diberikan melalui tahapan dan langkah-langkah. Misalnya, pada tahap pertama memperlihatkan cemeti atau alat menghukum lainnya sehingga anak dapat segera memperbaiki diri dan berusaha untuk berpegang kepada yang benar serta memperbaiki perilaku mereka yang salah.
Jika anak masih melakukan kesalahan, tahap kedua merupakan hukuman fisik pertama bagi anak. Dengan hukuman ini anak akan merasakan bagaimana sakitnya sanksi dari tindakan yang salah. Dengan demikian, jika kedua tahapan sudah dilalui dalam pengajaran ternyata cara itu belum juga dapat meluruskan anak dan masih saja membangkang, perlu adanya pukulan. Akan tetapi, pukulan harus sesuai dengan aturan syariat. Jangan sampai pukulan itu menuruti hawa nafsu dan kemarahan serta keluar dari nilai–nilai pendidikan. Memukul anak harus berkaitan dengan proses pendidikan hal yang bersifat darurat, jangan sekalikali hanya untuk melepaskan rasa panas hati dan emosi orang tua. Dengan demikian, hadiah dalam ukuran yang tepat serta hukuman yang wajar akan bermanfaat bagi keberhasilan pendidikan.
Pendidikan agama Islam harus ditanamkan sejak anak usia dini (kanak-kanak), karena pada masa usia ini anak berada dalam proses pencarian nilai-nilai hidup yang sesuai dengan hati nuraninya. Pada usia ini, seorang anak sangat rentan dengan pengaruh sekitarnya sebagai pengalaman pertamanya dan peletak dasar-dasar kepribadiannya. Maka di sinilah letak pentingnya pendidikan budi pakerti (akhlak) diberikan kepada manusia semenjak ia kecil (kanak-kanak). Sehingga ketika ia dewasa, sudah mempunyai dasar-dasar normatif yang sesuai dengan ketentuan Islam.
Dalam hal ini, tugas pendidikan bukan meningkatkan kecerdasan saja, melainkan harus mampu mengembangkan seluruh aspek jasmani maupun aspek rohani. Sebab pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, rohani (pikir, rasa, karsa, cipta dan nurani) dengan jasmani (panca indera serta keterampilan-keterampilan).
Untuk membina dan mengembangkan kepribadian anak, maka perlu dikenalkan dengan prilaku-prilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga melalui pembinaan dan mengembangkan kepribadian anak ialah dengan memberikan pendidikan budi pakerti (akhlak) ditanamkan sejak lahir hingga dewasa.
Dalam skripsi ini penulis menganalisa dan menyelidiki renungan-renungan atau pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan anak. Corak pemikiran beliau mendukung terhadap ide modernisme dalam islam yaitu dengan dibukanya pintu ijtihad bagi kaum muslimin dan menutup rapat-rapat pintu taqlid sebagaimana Ajaran Ikhwanul Muslimin termasuk pemikirannya tentang pendidikan jasmani yang berdasarkan Al Qur'an dan As-Sunnah.


[1] Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil-Islam, Terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, “Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak”, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua, 1992 ), hal. 5.
[2] Abdullah Nashih Ulwan,  Pedoman Pendidikan anak ..............”, , hal. 542
[3] Abdullah Nashih Ulwan,  Pedoman Pendidikan anak ..............”, , hal. 542-543
[4] Majalah Al-I’tisham: Bil 5 & 6, Muharram dan Shafar 1408H
[5] Abdullah Nashih Ulwan,  Pedoman Pendidikan anak ..............”, , hal. 542
[6] Muqaddimah Silsilah Madrasah Du’at (Jilid 1)
[7] Abdullah Nashih Ulwan,  Pedoman Pendidikan anak ..............”, , hal. 544