Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan KeuchikBAB III

PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEUCHIK

Pasal 3

  1. Tuha peuet memberitahukan kepada keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
  2. Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada bupati/walikota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari tuha peuet.

Pasal 4
  1. Keuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peuet.
  2. Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada bupati/walikota melalui camat paling lama (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.