Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Donwload Skripsi Biografi Abdullah Nashih Ulwan

Donwload Skripsi Biografi Abdullah Nashih Ulwan

BAB II
BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ULWAN

A. Latar Belakang Keluarga

Ia dilahirkan pada tahun 1928 di Daerah Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halb, Syria. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya Syeikh Said Ulwan adalah seorang yang dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Beliau adalah Abdullah Nasih Ulwan. 

Selain menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok Madinah Halb, beliau juga menjadi tumpuan untuk mengobati berbagai penyakit dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang sakit, lidahnya senantiasa membaca Alquran dan menyebut nama Allah.

SELENGKAPNYA: SILAHKAN ANDA DONWLOAD SKRIPSI BIOGRAFI ABDULLAH NASHIH ULWAN. DONWLOAD DISINI